การติดตั้งคอมพิวเตอร์และสิ่งที่ควรตรวจสอบเสมอๆ
ข้อควรตรวจสอบเกี่ยวกับการติดตั้งคอมพิวเตอร์
 1. พื้นที่สำหรับติดตั้งคอมพิวเตอร์ควรมีแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ำหนักของคอมพิวเตอร์ได้ พื้นโต๊ะสำหรับคอมพิวเตอร์ควรสะอาด ปราศจากฝุ่นละอองหรือสิ่งกีดขวางการใช้งาน นอกจากนี้ควรติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากผนังเป็นระยะไม่น้อยกว่า 3 นิ้วฟุต และควรตรวจดูว่าบริเวณที่ว่างด้านหลังคอมพิวเตอร์มีการถ่ายเทอากาศที่ดี
 2. ควรระวังเกี่ยวกับละอองฝนหรือหยดน้ำ นอกจากนี้ยังไม่ควรติดตั้งคอมพิวเตอร์ในสถานที่ที่ถูกแสงแดดโดยตรง,หรือพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์คือ 10 องศาเซลเซียสถึง 35 องศาเซลเซียส
 3. ระวังอย่าให้ของเหลวหรือน้ำหยดลงไปในคอมพิวเตอร์หรือคีย์บอร์ด
  - หากมีน้ำหยดเข้าไปในคอมพิวเตอร์หรือคอมมพิวเตอร์ถูกละอองฝนโดยตรงให้ปิดคอมพิวเตอร์แล้วนำไปให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจสอบ
  - หากทำน้ำหวานหรือสารเคมีหยดใส่คีย์บอร์์ดในคีย์บอร์ดออกแล้วนำไปให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจสอบ
  - หากทำน้ำหยดลงบนคีย์บอร์ด ให้นำคีย์บอรร์ดออกจากคอมพิวเตอร์แล้วทำให้แห้งโดยการยกตะแคงหรือผึ่งลม แล้วนำคีย์บอร์ดไปทดสอบใช้งาน หากไม่สามารถใช้งานได้ให้นำไปให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจสอบ
  - ควรตรวจดูว่าช่องระบายความร้อนและถ่ายเเทอากาศด้านหลังของกล่องหน่วยประมวลผลกลางบริเวณพัดลมของกล่องหน่วยประมวลผลกลางและบริเวณด้านบนของจอภาพ สามารถระบายอากาศได้ดี ไม่ควรตั้งวัตถุใดๆ ที่อาจกีดขวางการระบายอากาศได้
ก่อนทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งกล่องหน่วยประมวลผลกลางและจอภาพ ต้องถอดปลั๊กไฟของคอมพิวเตอร์ออกก่อน เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร

ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
 1. ทำความสะอาดภายนอกกล่องประมวลผลกลางและจอภาพโดยใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้านุ่มเช็ดฝุ่นละออง ไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจำพวกสารเคมี เนื่องจากอาจทำให้สาร เคลือบและฉนวนที่ห่อหุ้มคอมพิวเตอร์ชำรุดได้
 2. หากจำเป็นควรทำความสะอาดโดยการกำจัดฝุ่นละอองออกจากช่องระบายอากาศเพื่อให้การ ระบายอากาศดี
 3. ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆจะออกแบบให้มีระบบประหยัดพลังงานในระหว่างที่เปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้โดยไม่ใช้งานก็ตาม แต่ถ้าหากผู้ใช้งานพิจารณาเห็นว่าจะไม่ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ควรปิดสวิตช์คอมพิวเตอร์เพื่อยืดอายุการใช้งาน

Comment

Comment:

Tweet