TPS คือ

posted on 03 Aug 2009 11:36 by sanpetch
TPS คือ1. ระบบการประมวลผลทางธุรกิจ (Transaction Processing System : TPS) ระบบการประมวลผลทางธุรกิจ มักเป็นการประมวลผลต่อวัน เช่น การรับ จ่ายบิล ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบรายรับ จ่ายสินค้า ระบบนี้เป็นระบบสารสนเทศลำดับแรกที่ได้รับ การพัฒนาให้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นของระบบ TPS คือ การทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานง่าย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ซึ่งระบบนี้เกือบทั้งหมดใช้การประมวลผลแบบออนไลน์ และสิ่งที่องค์กรจะได้รับเมื่อใช้ระบบนี้ คือ     - ลดจำนวนพนักงาน     - องค์กรจะมีการบริการที่สะดวกรวดเร็ว     - ลูกค้ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

Comment

Comment:

Tweet