EIS คือ

posted on 03 Aug 2009 11:19 by sanpetch
EIS คือ ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System : EIS)  ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง คือ MIS ประเภทพิเศษที่ถูกพัฒนาสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้ระบบสารสนเทศได้ง่ายขึ้น โดยใช้เมาส์เลื่อนหรือจอภาพแบบสัมผัส เพื่อเชื่อมโยงข่าวสารระหว่างกันทำให้ผู้บริหารไม่ต้องจำคำสั่ง คุณสมบัติของระบบ EIS     - มีการใช้งานบ่อย      - ไม่ต้องมีทักษะทางคอมพิวเตอร์สูง     - ความยืดหยุ่นสูงสามารถเข้ากันได้กับรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร     - การใช้งานใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม      - การสนับสนุนการตัดสินใจไม่มีโครงสร้างแน่นอน     - ผลลัพธ์ที่แสดงจะเป็นตัวอักษร ตาราง ภาพและเสียง รวมทั้งระบบมัลติมีเดีย     - การใช้งานภาพกราฟิกสูง จะใช้รูปแบบการนำเสนอต่างๆ     - ความเร็วในการตอบสนองรวดเร็วทันทีทันใดข้อดีของระบบ EIS     1. ง่ายต่อผู้บริหารระดับสูงในการใช้งาน     2. การใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์     3. ให้สารสนเทศสรุปของบริษัทในเวลาที่ต้องการ     4. ทำให้สามารถเข้าในสารสนเทศได้ดีขึ้น     5. มีการกรองข้อมูลให้ประหยัดเวลา     6. ทำให้ระบบสามารติดตามสารสนเทศได้ดีขึ้นข้อด้อยของระบบ EIS     1. มีข้อจำกัดในการใช้งาน     2. อาจทำให้ผู้บริหารจำนวนมากรู้สึกว่าได้รับข้อมูลมากเกินไป     3. ยากต่อการประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากระบบ     4. ไม่สามารถทำการคำนวณที่ซับซ้อนได้     5. ระบบอาจนะใหญ่เกินกว่าที่จะจัดการได้     6. ยากต่อการรักษาข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา     7. ก่อให้เกิดปัญหาการรักษาความลับของข้อมูล   

Comment

Comment:

Tweet